Surat

Tombe van VOC commissaris generaal van Rheede tot Drakensteijn

Buiten de Hollandse begraafplaats in Surat gaat het Indiase leven zijn gang, vrouwen halen water. Dit was het eerste contact met India. De VOC kreeg hier haar eerste loge in 1606. In de strijd met de Engelsen werd pas in 1623 vaste voet gekregen in dit gebied. Doek en indigo van deze regio waren de grote winstmakers van de VOC.

De Hollandse begraafplaats in Surat is de belangrijkste getuige van de VOC aanwezigheid.

De chokidar woont op de begraafplaats, was hangt voor de 18 meter hoge tombe van de VOC commissaris generaal van Rheede tot Drakensteijn. De tombe is acht hoekig en is de meest protserige die onze Hollandse voorvaderen in India hebben achtergelaten in de 17e en 18e eeuw. In 1669 werd hij de eerste zelfstandige commandeur der VOC in Cochin. Van Reede overlijdt in 1691 op een ship onderweg uit Ceylon naar Surat.

© Dick de Jong, 2002